share buttons

خدمة طلب إنارة

سعيا للبلدية لالتواصل عبر القنوات الالكترونية فبالإمكان إرسال طلب إنارة عن طريق ملأ النموذج التالي :


لخدمة أفضل الرجاء تحديد الموقع بدقة